Październik 9, 2017

Projekt Kalendarza Zawodów POZP na 2018 rok

Proszę  o zgłaszanie uwag (dat, miejsc) oraz propozycji organizacji zawodów nieujętych w projekcie. Artur Baszak – w-ce prezes POZP, email: baszakartur@gmail.com Kalendarz-imprez-POZP-2018-PROJEKT  
Czytaj dalej