Zarząd POZP

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego

 

Robert Wieczorek                 Prezes

Grzegorz Lesiak                    Wiceprezes ds. organizacyjnych, Przewodniczący Komisji Skoków do Wody

Hubert Krasowski                 Wiceprezes ds. sportowych

Barbara Więch                       Sekretarz, Skarbnik

Janusz Gondek                     Członek

Ewa Furman                           Przewodnicząca Kolegium Sędziów

Bogdan Omiotek                   Przewodniczący Rady Trenerów

 

Komisja Rewizyjna

Dariusz Draguła                     Przewodniczący

Robert Guzik                          Członek

Jacek Urbaniak                     Członek