czerwiec 2020

Komunikat w sprawie wstępnego terminu przeprowadzenia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POZP

Z uwagi na przedłużenie, na mocy art. 15zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,
Czytaj dalej